DominoLab.iNFO Logo

Članak

Foi2GMail

Ovim tutorialom ću pokušati objasniti svima koje zanima, kako preusmjeriti e-mail sa @foi.hr [tj. @barok.foi.hr] adrese na @gmail ili neku drugu e-mail adresu [@yahoo, @hotmail, etc..]!

FOI Webmail GMail Logo

Jedan od mogućih razloga svemu tome može biti mala quota [5 MB . mislim] koju nam foi omogućava [za razliku od 2842 MB na gmailu ili nekom drugom sličnom free mail provideru - and counting :D ]... Iako su sad više manje svi donekle naučili koristiti SSH za spajanje na foi server, pokušat ću biti što detaljniji. Ukoliko nemate SSH Secure Shell, potrebno ga je preuzeti sa www.ssh.com  - ili, direktni link.

SSH Logo

Nakon instalacije, pokrenuti Secure Shell Client [sa dekstopa, quick launch ili uobičajeno sa Start > All Programs > SSH Secure Shell > Secure Shell Client]. Odabrati, File > Quick connect... Spojiti se sa: Host Name: barok.foi.hr User Name: „vaše korisničko ime za barok.foi.hr“ Port Number: 22 Authentication Method: Odabrati, Connect .. Ukoliko se prvi put spajate na barok.foi.hr, na upit o spremanju podataka o konekciji na barok.foi.hr u lokalnu bazu podataka ... odabir prepuštam vama! Recimo, .. Odaberite, > No... Pa, OK, te unesite Password za barok. Nakon same konekcije, u svom home direktoriju potrebno je kreirati datoteku „.forward“. - Da biste dobili detaljni izvještaj o samom sadržaju vašeg home direktorija uputno je koristiti „ls -al“ – bez navodnika! Kreiranje .forward datoteke moguće je izvršiti na više načina, no pošto je nano editor već predinstaliran, ja ću vam objasniti preko njega [moguće je i jednostavnije sa „cat“ naredbom npr.]. Uglavnom, upišite „nano .forward“ (bez navodnika) > i „lupite“ Enter ;) ! Upišite željenu e-mail adresu na koju želite preusmjeriti svoju poštu [nešto@gmail.com npr.]. Spremite sa Ctrl + O > Enter. Izađite iz editora sa, Ctrl + X. Sada će vam se sva pošta koja vam bude poslana na ime.prezime@foi.hr [ili iprezime@foi.hr] biti preusmjerena na nešto@gmail.com. Dodatno, logirajte se na mail.google.com [www.gmail.com]. Kreirajte novu labelu., npr. „FOI - Webmail“. [Settings > Labels .. Na dnu stranice upišite u polje Create a new label „FOI – Webmail“ – ponovo, bez navodnika]. Zatim kreirajte filter koji će vam svu dolaznu poštu from:(ime.prezime@foi.hr || iprezime@foi.hr) označiti nekom labelom, npr. „FOI - Webmail“. [Settings > Filters > Create a new filter .. U polje from upišite „ime.prezime@foi.hr || iprezime@foi.hr“ - bez navodnika > Next step > Odaberite, Apply the label: „FOI - Webmail“ > Create Filter] Kao posljednja dobrodošla stvar, jest to da omogućite sa gmaila slanje poruka kao „ime.prezime@foi.hr“ odnosno „iprezime@foi.hr“. To možete učiniti na sljedeći način.. Odaberite Settings > Accounts > Add another email address > .. upišite ime [to će vidjet piplsi/prof. kojima ćete slat mail, pa nek to lijepo izgleda] i foi e-mail adresu > Next Step... i do kraja slijedite uputstva, te nakon toga kreirajte još jednog korisnika [iprezime@foi.hr], na isti način. Dodatno, preporuka.. postavite „When I receive a message sent to one of my addresses:“ na „Reply from the same address the message was sent to.“ I, to je to.. 8) I da ne zaboravim, instalirajte Google Talk ;) !